Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj powiadomienia o promocjach i nowościach w naszym sklepie internetowym.

Płatności obsługuje

Płatności w sklepie internetowym shon.pl obsługuje Dotpay.pl

Zwrot towaru

Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

Aby dokonać zwrotu zakupionego towaru należy powiadomić sklep Shon.pl o tym fakcie . Można skorzystać z załączonego poniżej formularza odstąpienia od umowy

W przypadku zwrotu towaru, sklep Shon.pl dokona klientowi zwrotu zapłaconej za towar kwoty, a także kosztu przesyłki zgodnie z ustawą.

Klient dokonuje zwrotu towaru na swój koszt.

Zwracane towary należy odsyłać na adres:

Dariusz Rogala
Gościejowice 65a
49-100 Niemodlin

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej kontakt@shon.pl lub listownie na adres: Dariusz Rogala, Gościejowice 65a, 49-100 Niemodlin. Jeśli do Towaru dołączona jest dokumenty gwarancyjny, Zamawiający może skorzystać z prawa do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji bezpośrednio do gwaranta lub do punktu gwarancyjnego, z pominięciem Sprzedającego.

Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, data zawarcia Umowy sprzedaży, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. paragonu lub faktury).

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

Pobierz wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość.